Minőségbiztosítási rendszer vagy nemzetközi irányelv, mi a Codex Alimentarius?

Az alimentarius latin eredetű kifejezés, ami az alimentum szóból származik. Jelentése élelem vagy táplálék. A Codex Alimentarius a világ élelmiszeripari és élelmiszer-biztonsági szabványokat és irányelveket tartalmazó nemzetközi gyűjteményre utal. A Codex Alimentarius a FAO (Food and Agriculture Organization) és az WHO (World Health Organization) közös programja. Végeredményben nem más, mint egy nemzetközi Élelmiszerkönyv.

A nemzetközi codex képezi a nemzeti kiadványok alapját. Meghatározzák az egyes élelmiszerek pontos jelentését, összetételét, előállítását és kezelését, sorra veszik a rájuk vonatkozó szabványokat és előírásokat. Önmagukban nem minőségbiztosítási rendszerek, hanem azok alapját képző bázisdokumentumok.

A Codex Alimentarius szabványok világszerte elfogadottak és figyelembe vételre kerülnek az élelmiszeriparban, az élelmiszer-ellenőrzésben és a kereskedelmi tevékenységekben. Ezek az irányelvek és szabványok hozzájárulnak az élelmiszer-biztonsághoz és a tisztességes élelmiszer-kereskedelem megalapozásához. Az élelmiszerkönyvekre támaszkodó legismertebb és legelterjedtebb minőségbiztosítási rendszer a HACCP. A HACCP egy mozaikszó: hazard analysis and critical control points vagyis veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok. A HACCP egy fogyasztóközpontú rendszer, aminek célja, hogy mindig biztosak lehessünk abban, hogy a tányérunkra kerülő élelmiszer maximálisan biztonságos, az életútjának egyik pontján sem volt kitéve olyan veszélynek, ami káros lehet ránk nézve.

A HACCP két fő részből tevődik össze. Az első a veszélyelemzés, ahol a mikrobiológiai és más nehezen kiszűrhető veszélyek azonosítása történik meg. A lehetséges veszélyek bekövetkezésének esélyét is figyelembe veszik. A második lépésként a HACCP meghatározza azokat a pontokat, ahol a reálisan bekövetkező veszélyek megakadályozhatóak, ellenőrzési metódusokat rögzít és cselekvési terveket határoz meg. Ha a megfelelő pontokon az előre meghatározott munkavégzés és ellenőrzés hibátlanul megtörténik, akkor kizárható az élelmiszer-biztonság sérülése.

Korábbi bejegyzések: