Étterem nyitás feltételei

Mit kell tudni egy étterem / büfé / mozgóbolt / élelmiszerbolt / cukrászda / cukrászat nyitáshoz? Milyen feltételei vannak?

A legfontosabb, hogy a hatósági feltételek teljesüljenek, hiszen csak az kap hivatalos engedélyt, aki ezeknek a kritériumoknak eleget tesz. Itt nem csak a dokumentációra kell gondolni, hanem már a berendezésekre, technológiára, vagy éppen a helyiségek kapcsolatára.

Ha már megvan a helyszín, érdemes minket felkeresnie, hiszen csak szakember tud segíteni abban, hogy olyan módon legyenek a helyiségek, berendezések, felhasznált eszközök kiválasztva és kialakítva, hogy az már átmenjen az ellenőrzésen. Sokan utólag keresnek minket, amikor már a hatóság kötelezi őket! Velünk meg tudja ezeket a költségeket spórolni. A kötelező papírmunkát és a dokumentációkat megfelelő végzettséggel rendelkező szakember készítheti el. Ez alatt értjük a HACCP-t, technológiai leírást, valamint az áru- és személyforgalom leszabályozását. Az épületnek/helyiségnek kell egy érintésvédelmi szabályzat is, valamint a munka- és tűzvédelmi dokumentumokat is csak kvalifikált személy készítheti el.

Attól függően, hogy milyen tevékenységet folytat szüksége lesz:

1, mosogató medencékre
2, kézmosó helyekre
3, előkészítő helyiségekre (zöldség, hús)
4, raktár helyiségre (száraz áru, hűtött áruk)
5, fogyasztói edény mosó helyre, szállítóedény mosó helyre
6, főzőtérre
7, öltözőre (személyzeti WC-vel, kézmosó hellyel)

 

Mihez kellünk mi? Mit kell benyújtani a hatóságok felé?

1, helyszínen ellenőrzött, specifikusan elkészített HACCP rendszer és a hozzákapcsolódó kötelező mellékletek + kötelező oktatás
2, az Állategészségügy felé benyújtott technológiai leírás
3, kötelező oktatásokat kell tartani, melyről igazolás kell (higiéniai, munkavédelmi, tűzvédelmi)
4, veszélyes anyagok bejelentése az ÁNTSZ felé
5, mozgóbolt esetén befogadó nyilatkozat
6, 30 napnál nem régebbi akkreditált víz minta vizsgálat
7, takarítási utasítás

 

Ingyenes Telefonos Konzultáció!

Ha éttermet, vagy büfét szeretne nyitni, az alábbi adatok szükségesek az Ön részéről:

Az engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az engedélyező hatóság megnevezését és címét,
b) az engedély számát,
c) az élelmiszer-vállalkozó nevét,
d) az élelmiszer-vállalkozó címét (székhelyét),
e) az engedélyköteles létesítmény címét,
f) az engedélyköteles létesítmény engedélyezési számát,
g) az engedélyköteles létesítményben végezhető tevékenysége(ke)t.

A következőekben tudunk segíteni Önnek:

1) HACCP, hozzákapcsolódó mellékletek, oktatások (évente kötelező!)
2) technológiai leírás és folyamatábra
3) technológiai elrendezési rajz
4) anyagmozgatási és személyforgalmi terv
5) gyártástechnológia szerinti gépjegyzék
6) közmű nyilatkozatok
7) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási terv (ételhulladék elszállítás)
8) az ivóvíz minőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredmény (amennyiben átalakítás volt, ill. hozzányúltak a vezetékekhez)

A fentiekből látható, hogy a HACCP csak egy része a teljes dokumentációs csomagnak, amit az Állategészségügy felé (Kormányhivatal) be kell mutatnia. Hívjon bizalommal, hogy segíthessünk, már az elején!

Hasznos információk üzletnyitáshoz

 

Élelmiszeripari vállalkozás nyitása: kell HACCP igazolás

A HACCP igazolás rengeteg különböző helyen ajánlott (arra nézve nincs megkötés, hogy ki kérhet HACCP igazolást, de arra figyeljünk, hogy csak felsőfokú végzettségű élelmiszeripari mérnök adhat ki megfelelő dokumentációt) és igen sok helyen kötelező.

Mi is az a HACCP?

Aki eljutott eddig a cikkig, valószínűleg többé-kevésbé tudja, hogy mi is az a HACCP. Nézzük meg a fogalom pontos jelentését. A HACCP egy angol betűszó, kibontva Hazard Analysis and Critical Control Points, amely magyarra fordítva azt jelenti, hogy veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok. Gyakran HACCP-rendszerként utalunk rá, mert ez egy rendszer, amely igyekszik „termőföldtől az asztalig” biztosítani az élelmiszerek minőségét. Már 50 éve létrejött az Egyesült Államokban, ahol 10-15 év alatt rendkívül elterjedt lett, hazánkban egyes részei már több mint 20 éve megjelentek, de maga a HACCP gondolkodás az EU-s csatlakozással vált komolyabbá, jogilag is.

Hol van szükség HACCP engedély meglétére?

Valószínűleg nem árulunk el nagy titkot legtöbb olvasónknak, hogy a HACCP a vendéglátásban megkerülhetetlen. De, részben azért, mert a HACCP egy holisztikus, az élelmiszer területének minden részén jelen lévő rendszere, bármilyen élelmiszeripari vállalkozásban is gondolkodjunk Magyarországon, szükségünk lesz HACCP engedélyre. A teljesség igénye nélkül ilyenek a tejüzemek, a cukrászdák, a hentesüzletek, a pálinka- és sörfőzdék, a pékségek, sőt, az élelmiszerszállító cégek is. Nem is beszélve a büfékről, éttermekről, élelmiszerrel kapcsolatos üzemekről, élelmiszer raktárakról vagy éppen mozgóboltokról.

Milyen gyakran és milyen esetben kell felülvizsgálni a HACCP dokumentációt?

Könnyű megjegyezve, az engedély egy éves születésnapján ideje van a felülvizsgálatnak. Ennél korábban jön el az ideje, ha cég- vagy üzemeltetőváltás következik be vagy ha technológiai változás áll be a vállalkozásnál.

Milyen gyakran van szükség oktatásra?

Higiéniai oktatásra minden évben sor kell, hogy kerüljön, minden alkalmazottnak. Az oktatás maga a legfontosabb rész, nyilván, de ne felejtkezzünk el a papírmunkáról sem: a HACCP igazolás miatt képzési jegyzőkönyvre is szükség van. A HACCP igazolás minta minden szükséges információt tartalmaz.