Élelmiszerek előállításának minőségbiztosítási rendszerei

A minőség jelentéstartalma sokrétű. Ha pontos meghatározást akarnánk adni, akkor abban biztosan szerepelne a megbízhatóság, egy szabványnak való megfelelés, a kiszámíthatóság, a hasznosság és a vásárlói elégedettség is. A minőségbiztosítási rendszerek olyan struktúrák, amik biztosítják a fogyasztót arról, hogy az általa vásárolt termék minőségi, azaz megfelel az általános és saját maga felé támasztott elvárásoknak.

Az élelmiszer előállításának legfontosabb szempontja, hogy az élelmiszer nem lehet káros a fogyasztó egészségére nézve. Röviden összegyűjtöttük azokat a fogalmakat, amiket ismernünk kell az élelmiszer minőségbiztosítás témakörében.

Jó gyakorlatok

Jó gyakorlatokon olyan rutinszerűen végzett folyamatokat értünk, amik széles körű tapasztalatokon nyugszanak, eredményesek és több szervezetben is sikeresnek bizonyultak.

Élelmiszerkönyv

Az egyes élelmiszerekre, azok összetevőire vonatkozó alapvető leírás- és szabálygyűjtemény. Ez adja az alapját annak, hogy mindenki ugyanazt értse adott élelmiszeren, eljáráson vagy vizsgálati módszeren.

HACCP

A HACCP nyomtatványok önmagukban zárt rendszert alkotnak. Feltárják az élelmiszer-előállítás során felmerül kockázatokat, meghatározzák azokat a kritikus ellenőrzési pontokat, ahol a kockázatok feltárhatóak és utasításokat ad a helyes munkafolyamatok végzésére azért, hogy a kockázatok ne következhessenek be.

ISO szabványok

Az ISO szabványok a már működő jó gyakorlatokat egységesítik annak érdekében, hogy a minőség ne ingadozzon.

TQC

A TQC a legfelsőbb szintű irányítási, vállalatvezetési filozófia, ami a minőségbiztosítást támogatja és helyezi fókuszába. A TQC jelentése teljes körű minőségszabályozás.

Mi a különbség a HACCP az ISO és a TQC között?

A TQC egy irányítási filozófia, ami egy vállalat egész tevékenységére kiterjed és alapvetően alulról építi fel rendszerét. Elsősorban ázsiai szemléletre jellemző. A HACCP ezzel szemben egy hibamegelőzésre törekvő szabályozás, ami kifejezetten az élelmiszer-előállításra vonatkozik. Elsősorban európai szemléletet tükröz. Az ISO a minőség állandóságára fókuszál egy alrendszeren belül, de nem szabályozza a vállalati működés egészét olyan módon, mint ahogyan a TQC teszi.

Korábbi bejegyzések: