Állategészségügyi szabályok és a HACCP összefüggései

Az állategészségügyi szabályozás feladata a haszonállatok egészségének védelme, a betegségek megelőzése. Az állatok egészségügyi állapota szorosan összefügg az általuk termelt élelmiszerek biztonságával és minőségével. Az állatbetegségek vagy a rossz egészségi állapotú állatok nemcsak az állományra és a gazdaság fenntarthatóságára jelentenek kockázatot, hanem az élelmiszer-biztonságra is.

Az állategészségügyi előírások kiterjednek az állatorvosi vizsgálatok rendszerességére, a megfelelő takarmányozásra és itatásra, a betegségmegelőzési programokra. Az állategészségügyi ellenőrzések mind olyan intézkedések, amelyek hozzájárulnak az élelmiszer-biztonság fenntartásához és a HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, vagy magyarul Veszélyelemzés és Kritikus Ellenőrzési Pontok) követelményeinek betartásához.

Miután a HACCP rendszer kidolgozása az élelmiszer-lánc minden szereplője számára kötelező, így az a humán fogyasztásra szánt állati eredetű alapanyagokat gyártó gazdaságokban is követelmény. Ezen a ponton ér össze az állatok egészségének védelme az emberek egészségének megóvásával. A gazdaságokban dolgozók számára is kötelezők azok az oktatások, amik az adott munkafázisban feltárt kockázatok kezelésére és megelőzésére irányulnak. Egyaránt figyelembe kell tehát venniük az állatok tartására és egészségére vonatkozó előírásokat és azokat, amiknek hatása lehet a humán fogyasztásra szánt élelmiszerek biztonságára.

A HACCP szabályozás az élelmiszer-biztonsági kockázatok azonosítását, ellenőrzését és megelőzését foglalja magában az élelmiszeripari folyamatok során. A HACCP jogszabály szerint ezért kiterjed a teljes élelmiszer-láncra, így az emberi fogyasztásra szánt állati termékek előállítására, sőt, az ott használt tápokra, alapanyagokra és módszerekre is. Egy tehenészetben alkalmazott munkavédelmi szabályzat hatással van arra, hogy milyen minőségű tej kerül ki a gazdaságból és azt később hogyan lehet felhasználni. Egy itt figyelmen kívül hagyott kockázat az élelmiszer-lánc más eleménél jelenthet gondot.

Korábbi bejegyzések: